Advokatska Kancelarija Plavšić

Zastupanja i odbrane - Pravne usluge - Pravni saveti

Višegodišnje iskustvo u pružanju pravnih usluga. Brz, profesionalan i kvalitetan rad na rešavanju vaših pravnih problema, uz visok stepen profesionalizma i odgovornosti.

Jovana Cvijića bb,
15300 Loznica

063 / 888-8566;
015 / 875-655

ADVOKATSKA KANCELARIJA PLAVŠIĆ

Pravna Pomoć

Sve pravne usluge advokatska kancelarija Plavšić pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa klijentom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pomenutim ugovorom precizno se regulišu prava i obaveze advokatske kancelarije i naručioca posla tj. klijenta.

Za sačinjavanje svakog ugovora (klijent-advokat), klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja kako bi se pružila adekvatna pravna pomoć i pravne usluge bile kvalitetnije.

Advokatske usluge se izvršavaju kada klijent izda advokatu posebno punomoćje za konkretnu radnju ili opšte punomoćje, po sopstvenom izboru.

5 Years of Experience

Officia officiis vitae hendrerit interdum pretium.

Defining Success

Officia officiis vitae hendrerit interdum pretium.

lawyer-about.jpg

Usluge

Privredno Pravo

Kompanijsko i privredno pravo su kompleksne, multidisciplinarne oblasti, što može predstavljati veliki izazov, kako za učesnike na tržištu, tako i za stručnjake iz oblasti prava

Građansko Pravo

Savetujemo i zastupamo klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima.

Bankarstvo i Finansije

Savetujemo klijente u najrazličitijim projektima u oblasti bankarstva i finansija

Krivično Pravo

Pružamo usluge u svim oblastima kazneno – pravne materije, usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih

Nepokretnosti & infrastruktura

Zastupamo i savetujemo investitore, građevinske firme, kupce i zakupce nepokretnosti, u svim segmentima njihovih poslovnih poduhvata.

Porezi
Radno Pravo

Professional And Experienced Family Law Attorney

Why Choose Our Firm

Excellent Track Record

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

Transparent Fees

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

Unparalleled Customer Service

This is a short description elaborating the reason that you have mentioned above. Tell them why you are good!

2000+

Client Consutations

93%

Successful Cases

40+

Professional Attorneys

20mlns

Recovered Cost

Call Us 24/7
OR

Get Your First Consultation FREE!

We Look At The Law Differently

What Our Client's Say

A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Shirley Parker
United States
A positive testimonial that you think will tell people how good you are. Some positive words from an existing or a past client makes a lot of difference and boosts conversions on your website!
Terry Franklin
United States